El Telèfon d’accés a la TAP per a persones de mobilitat reduïda i els seus acompanyants és el 616 380 745 i estarà actiu el dia d’esdeveniment. Aquest servei ho gestionarà el responsable de Prosegur.