Condicions i bases generals

1-. Temàtica del concurs

El tema del concurs és la celebració de la cursa Eternal Running el proper 2 de juliol als Pallaresos.

2.- Legitimació de participació

Podrà participar en el present concurs qualsevol persona física, major de 14 anys, que compleixi les següents condicions:

 • Ser seguidor del perfil d’Instagram com Eternal Running de l’Ajuntament dels Pallaresos:  @eternalelspallaresos17
 • Fer una fotografia que estigui relacionada amb els següents aspectes:
  • Els Pallaresos
  • Esport
  • Diversió
 • A la fotografia ha de sortir publicat obligatòriament el cartell annex.
 • Publicar la imatge a la xarxa social Instagram
 • Comentar la fotografia utilitzant el hashtag #eternalelspallaresos

 

3.- Premis

El premis consistiran en 4 packs d’entrades dobles, per a cadascun dels quatre guanyadors, d’actuacions a la Tarraco Arena Plaça (TAP) el proper 7 de juliol de 2017.

 • Temàtica Els Pallaresos: 1 pack 2 entrades concert David Bisbal al 7 de juliol.
 • Fotografia amb més likes: 1 pack 2 entrades concert David Bisbal al 7 de juliol.
 • Temàtica Esport : 1 pack 2 entrades concert Morat al 18 de juliol.
 • Temàtica Diversió: 1 pack 2 entrades concert Morat al 18 de juliol.

 

4.- Termini

El termini de participació en el present concurs comença el dia 1 de maig de 2017 a les 00:00 hores i finalitza el 18 de juny de 2017 a les 23:59 hores.

5.- Selecció dels guanyadors

Els Organitzadors del Concurs, Regidoria d’Esports de l’Ajuntament dels Pallaresos, Republica Checa, Tarraco Arena Plaça (TAP) i Eternal Running, seleccionaran 1 fotografia guanyadora d’entre totes les imatges publicades, per a cada aspecte relacionat, es a dir, Els Pallaresos, Esport i Diversió, i paral·lelament també s’escollirà la fotografia amb més “likes” obtinguts. Les imatges han de complir amb les bases aquí exposades, atenent a criteris de qualitat i originalitat de les fotografies dels usuaris.

 

6.- Promotor

L’Ajuntament dels Pallaresos amb domicili a l’Avinguda Catalunya 8, 43151 Els Pallaresos, i NIF P4310200C promou el concurs “#eternalelspallaresos”.

La finalitat és realitzar un concurs fotogràfic online sense valor contractual entre els usuaris de la xarxa social Instagram, en què podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases. Instagram no accepta ni avala ni administra de cap manera la promoció.

Les presents bases estaran disponibles per als participants a la web de l’Ajuntament dels Pallaresos http://www.ajuntamentdelspallaresos.cat/, a la web de l’Eternal Runing dels Pallaresos http://www.eternalrunninginvencible.com/eternal-running-pallaresos/, a la web de la Tarraco Arena Plaça-TAP http://www.tap.cat, i a la web del Diari Digital La República http://www.larepublicacheca.com/

7.- Condicions

 • Les fotografies que incompleixin les bases establertes, o que, fins i tot complint-les, puguin vulnerar drets personals, resultar ofensives, inoportunes o discriminatòries seran desqualificades. Queda reservat a la regidoria d’esports de l’Ajuntament dels Pallaresos el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia.
 • La inscripció al concurs implica que el participant tingui un compte a Instagam i que respecti les condicions d’aquesta xarxa (disponibles a https://help.instagram.com/478745558852511).
 • Cada participant podrà pujar tantes fotografies com vulgui.
 • No s’acceptaran fotografies realitzades fora de les dates establertes a les condicions particulars del concurs.
 • Els participants del concurs autoritzen a l’Ajuntament dels Pallaresos a compartir al seu lloc web www.ajuntamentdelspallaresos.cat, i als seus perfils a les xarxes socials, les imatges participants del concurs, anomenant-ne el nom de l’autor en cada cas.
 • Els guanyadors consenten que l’Ajuntament dels Pallaresos pugui utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.
 • L’acceptació del premi per part dels guanyadors suposa facilitar les dades que s’estimin necessàries per tal que l’Ajuntament dels Pallaresos i als seus organitzadors, Eternal Running, Diari la República i la Tarraco Arena Plaça, els pugui contactar. Aquestes dades han d’incloure, el nom complet, DNI i correu electrònic o número de telèfon.
 • La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l’Ajuntament dels Pallaresos.

8.- Protecció de dades de caràcter personal

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs, que els continguts i comentaris que siguin publicats a les xarxes socials puguin ser compartits amb la resta d’usuaris. La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes d’Instagram. No és necessari cap registre previ, ni l’Ajuntament dels Pallaresos recollirà cap dada d’inscripció, ja que la participació és pública. Exclusivament per l’operativa del lliurament del premi és necessària la recollida de dades personals del guanyador que seran tractades d’acord amb la LOPD en els termes i condicions expressats en la política de tractament de dades de caràcter personal. A aquests efectes, l’Ajuntament dels Pallaresos tindrà la consideració d’encarregat del tractament, en els termes de la LO 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

9.- Drets d’imatge

Els participants autoritzen que el seu nom d’usuari i les fotografies remeses puguin ser publicades al web de l’¡Ajuntament dels Pallaresos, en qualsevol dels canals oficials de comunicació de l’Ajuntament i a les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) en les quals tingui presència, sempre mantenint l’autoria de les imatges.

En el cas que les fotografies guanyadores hi apareguin menors d’edat, els seus autors es comprometen a aportar un document d’autorització de cessió de drets d’imatge signat per la mare, el pare o tutor legal del menor.

Es fa menció expressa al fet que Instagram no patrocina, avala, ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella.

10.- Acceptació de bases

La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l’Ajuntament dels Pallaresos.