Sortegem 30 entrades per la cara!!

Entrades per la cara 30

Fes-te un selfie amb el cartell de l’#imaginatarragona i guanya entrades per a l’espectacle que triïs.

Hem instal·lat diversos tòtems a Tarragona per donar a conèixer el cartell del Festival IMAGINA’T que se celebrarà a la Tarraco Arena Plaça. Fes-te un selfie on aparegui un d’aquests tòtems, penja la fotografia a Facebook o Twitter amb l’etiqueta #imaginatarragona i entraràs a participar directament en el sorteig dentrades per a l’espectacle que triïs de la programació de l’IMAGINA’T.

 • Pots participar fins el 18 de juny. Podràs participar fins el 26 de juny. 

Bases a tenir en compte:

 • Sorteig de 10 30 entrades a escollir per a qualsevol espectacle.
 • 2 entrades per guanyador.
 • La fotografia ha d’estar correctament etiquetada amb #imaginatarragona.
 • Indispensable ser seguidor del Facebook o Twitter de Tarraco Arena Plaça.
 • Tarraco Arena Plaça es reserva el dret de no incloure aquelles fotos que es considerin inapropiades.

ON ESTAN INSTAL·LATS ELS TÒTEMS?

Trobaràs els Tòtems a les següents adreces:

 • Rambla Nova de Tarragona.
 • Rambla Vella.
 • Mercat Central.
 • Estació Renfe.
 • Partit Nou Estadi: Gimnàstic de Tarragona – AC Osasuna.

BASES DE LA PROMOCIÓ

Tarraco Plaça Arena convoca una promoció, amb mecànica de concurs fotogràfic online i a través de les xarxes socials Facebook i Twitter. En aquesta promoció podran participar tots els usuaris de totes les edats, residents a l’estat espanyol, que compleixin amb les següents bases.

1. Entitat organitzadora del concurs
El concurs està promogut per Tarraco Arena Plaça, amb seu a C/ Mallorca, 18 CP 43001 de Tarragona i CIF: B-64464332

2. Àmbit temporal
El període de participació comprendrà del 6 de juny al 18 de juliol de 2016.
El període de participació comprenderá del 6 de juny al 27 de de juny de 2016.

3. Caràcter gratuït de la promoció
La participació en aquesta promoció no implicarà cap cost per al participant.

4. Mecànica del concurs i premis
Per a participar en el concurs és necessari:

– Ser titular de una compte a la xarxa social Twitter o Facebook.

-Compartir a la xarxa social Facebook o Twitter una o més fotografies selfie preses davant d’un dels tòtems publicitaris del Festival IMAGINA’T amb el Hashtagh #imaginatarragona.

Entre tots els participants que realitzin els passos anteriors, el dia 20 de juny s’escollirà 5 guanyadors de dues entrades, mitjançant una mecànica de sorteig i amb la presència d’un notari.

La participació serà d’una per compte d’usuari (i no per fotografia publicada). També es triaran cinc persones en reserva per si les persones agraciades no poguessin acceptar el premi. El guanyador rebrà una comunicació a través del compte de la xarxa social Twitter i Facebook, en el qual se li sol·licitarà que respongui amb les seves dades personals reals (nom, cognoms, DNI, e-mail i telèfon de contacte) en el termini de 24 hores.

En cas que aquesta persona no respongués en el termini establert o no facilités les seves dades reals, el guanyador passarà a ser la següent persona escollida en el sorteig- El guanyador del concurs s’endurà gratuïtament dues entrades per a qualsevol dels espectacles del Festival IMAGINA’T que ell/a triï.

Els resultats del sorteig i així com la fotografia i el nom del guanyador es publicaran a la pàgina web ww.tap.cat així com als comptes de Facebook i Twitter de TarracoArena Plaça. Tarraco Arena Plaça es reserva el dret d’excloure del concurs a aquells participants que sospiti o detecti que hagin actuat de manera fraudulenta, podent sol·licitar qualsevol tipus de documentació (a més de l’expressada a les bases) per confirmar o eliminar qualsevol sospita.

Es consideraran nul·les aquelles participacions que s’hagin realitzat posteriorment a les dates de finalització del concurs, les que no compleixin tots els requisits, les que presentin dades falses o no veraces i les que puguin vulnerar drets personals, d’autor o puguin resultar inoportunes, ofensives o discriminatòries.

Tarraco Arena Plaça no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic o pel mal funcionament de Facebook o Twitter.

Tarraco Arena Plaça queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la participació indeguda, de la utilització indeguda dels serveis i en especial pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la suplantació de la personalitat d’un tercer.

5. Protecció de dades
Les dades personals dels guanyadors del concurs seran incorporades a un fitxer automatitzat, de titularitat de Tarraco Arena Plaça , amb la finalitat de gestionar el present concurs en les condicions i mitjans descrits, així com per informar dels guanyadors. Tarraco Arena Plaça garanteix que les dades no seran cedides a tercers, així com l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la comunicació a escrita a info@tap.cat.

6. Autoritzacions
La participació en la present promoció suposa l’autorització expressa a Tarraco Arena Plaça per reproduir, comunicar i distribuir les fotografies que concursaran, així com la pròpia imatge personal del guanyador amb finalitats promocionals relacionades amb l’activitat de Tarraco Arena Plaça, incloent Internet i les xarxes socials.

7. Consideracions generals
Tarraco Arena Plaça es reserva el dret a modificar aquestes Bases, així com a cancel·lar la promoció en qualsevol moment si no es pogués garantir el funcionament adequat de la mateixa, ja sigui per motius tècnics, d’organització o qualsevol altra raó de força major.

8. Acceptació de les bases del concurs
La participació en la promoció suposa la plena acceptació d’aquestes bases per part dels participants, així com de les normes d’utilització de les xarxes Facebook i Twitter.

9. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes Bases s’interpretaran i regiran conforme la jurisdicció espanyola, essent competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació a la validesa, interpretació o compliment de les Bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Tarragona, 1 de juny de 2016